Fleet management

Smart Repair: Fleet Management dienstverlening

Wij nemen u werk uit handen…

Met de sectorspecifieke ervaring en technische kennis van ons Operations team, verzorgen wij de operationele inzetbaarheid van uw vloot. Dit doen wij samen met u of in een integrale outsourcing variant.

Professionele managementrapportages

In ons digitale beheerssysteem, OrionGrip, stroomlijnen we alle communicatie en informatie rondom de instandhouding van uw vloot. Wij voorzien daarbij in professionele (maatwerk) rapportages, welke voorzien in de specifieke informatie relevant voor uw bedrijfsvoering.

Open en gesloten onderhoudscontracten

Orion beheert uw onderhoudskosten op een transparante- en auditeerbare wijze. In voorkomende gevallen is het eveneens mogelijk dat Orion alle operationele risico’s in relatie tot reparatie- en onderhoud overneemt. We spreken dat van een gesloten onderhoudscontract.

Budget, advies en verbetering

De budgetteerbaarheid van kosten is essentieel in elke onderneming. Orion biedt de mogelijkheid om zowel met open- als gesloten onderhoudscontracten te werken. Op basis van onze sectorkennis zijn wij in staat om ook voor u tot een doorwrochte budgetsystematiek te komen. Dit draagt eveneens bij aan de permanente afweging voor het aanhouden of vervangen van een specifieke asset.

Een aanzienlijk netwerk: Orion Erkende Reparateurs

Orion werkt met een landelijk dekkend netwerk van zowel eigen- als Orion erkende reparateurs.

Het netwerk omvat (merk)dealers, sectorspecialisten en ombouw bedrijven relevant voor de specifieke sectoren waarbinnen Orion actief is. In overleg met u wordt bepaald of het wenselijk is om voor u relevante reparateurs of eigen werkplaatsen op te nemen in het netwerk.

Administratieve ontzorging

Bij het beheer van een vloot komt meer kijken dan alleen het operationele beheer. Ook de administratieve last voor uw eigen organisatie mag niet worden onderschat. Elk werkplaatsbezoek staat gelijk aan één factuur. Wij kunnen u hierbij ontzorgen. Door de facturatiestroom via ons te laten lopen krijgt u in plaats van honderden slechts enkele facturen.

Wilt u meer weten of heeft u interesse in een analyse van uw wagenpark?

NEEM CONTACT OP