Netwerk

Netwerk

Het netwerk van Orion Fleet Management bestaat uit een landelijk dekkende selectie van reparateurs met specialismen relevant voor onze kern sectoren. Op verzoek kunnen hier partners aan worden toegevoegd, waarvoor Orion het SLA beheer verzorgt en de kwaliteit van de geleverde prestaties monitort.

Neem contact op

Wilt u meer weten of heeft u interesse in een analyse van uw wagenpark?

T. +31 88 73 77 150 – E. info@orionfleetmanagement.com